Ranilist: Biljka o kojoj se malo zna a puno liječi!

Raste po šumama, šikarama i rubovima šuma. Naraste do 60 cm visoko. Listovi su nasuprotni. Jako nazubljeni donji listovi imaju ugu dršku, gornji su privijeni uz samo stablo, tupi, jajoliko